pokol rabságábólpolitika
politika
írd át
írd át
nép hangja egyenes adás
versek
írd át
versek
versek
vallás politika és okultizmus
Fórum   Érvényesülhet e M.országban a Nyugati tipusu demokrácia?

Ugylátszik a magyar parlamentális kormányzati hatalom 21.éve sikeresen idealizálta,a diktaturát a magyar nép s nemzete felett.
Megállapítható, hogy a parlamentális kormányzati hatalom nép és demokrácia ellenes,a demokrácia mint társadalmi forma összeegyezhetetlen alapelvüségében politikai törekvéseiben a diktaturával szemben a demokrácia mint nép uralom egyetemes emberi jogokat és kötelmeket tartalmaz.Ezért a diktatura a demokráciát mint társadalmi formát névlegesen alkotmány jogrendszer szerüségében feltünteti de egyben a demokráciát rendszerszerüségében le is szabályozza a diktatúra érdekeinek és törekvéseinek megfelelően.És így a parlamentális kormányzati hatalom ezért nép, s nemzet ellenes.

Mennyit ér ma a hazában magyarnak lenni ?

Mennyit ér ma a parlamentális kormányhatalomnak a magyar nép és nemzete????? te mit gondolsz róla?
Azt hiszem itt az idő hogy beszélhetünk nyiltan, én hittem hogy a kormányváltás meghozza a nép számára a rég várt kormányzati döntéseket, de sajnos folytatás továbbá a rém álomnak. Hiába való a fil megálapítás hogy nem pénzkérdés az egyetemes nép jó lét, bár az is igaz hogy ez a fil megálapítás figyelmenkivül hagyta az idegen pézügyi tőke manipulációs hatthatóságát az adott ország gazdasági és pénzügyi erejével szemben.De az nem törvényszerü hogy a magyarnép ilyen megalázó körülmények közzött éljen a 21.században ,a kormány brutális terrorja miatt, azt hiszem tárgytalan kommentálni hogy miről is beszélek.És igy kérdések halmazata felsír bennem kinek van joga emberként élni az, 1millió munkanélkülinek a 6-7százezer gyermeknek akik általánosan éheznek, vagy a társadalom kirekesztettjeinek, szerintem  nem emberek azok akik ezt megteremtették??? vagyis a kormányhatalom számára mint tátsadalmi salak nem tekinti és nem veszi 
emberszámban.Megálapitható az is hogy a kormány destruktív politikát folytat a saját népe ellen

Nem mindegy azzá lenni vagy azzá válni.A kormányhatalom a demokrácia társadalmi politikai strukturájában a Nyugati típusu demokrácia kötelmeit és törvény rendelkezéseit érvényesíti a magyar nép felett, figyelmenkívül hagyva a létfeltételrendszer egyetemes lét biztonságát.Így a társadalom általános demokratikus törvényszabályai sujtóhatást gyakorol a nép felett.Én tudom hogy a kormányhatalomnak mit sem számít hogy a megélhetőségi bünözés miatt hány ember kerül a börtönökben hányan kerülnek halyléktalanná kiknek a leánygyermeke folytatt megélhetöségi prostutíciót, hány gyermek marad aluliskolázott a hátányos hejzet megkülömböztetései miatt nem beszélve a kilátástalan állapotok az öngyilkosság álapotában kényszerítik az embert.Kinek van ehez joga, egyáltalán kiknek az érdekeit képviselik a magyar parlamentális kormány hatalom.Ennyi az értéke a magyarnép és nemzetének a parlamentális kormányhatalomnál?????????Megálapitás bármely társadalmi forma amely figyelmenkivül veszi hogy nem pénzkérdés az egyetemes nép jó lét az tudatosan diktaturát
gyakorol a salyát népe felett.

Miért nem pénzkérdés az egyetemes nép jólét:Azért mert a pénz nem tud elveszni sem átalakulni,a pénz funciója? dolgozik és dolgoztatt. Az hogy a magyar forint mint péz dolgozzék nincs realitása a Nyugati pénzügyi valuta értékével szemben mivel nem profit értékü,ellenbben ha a nyugati pénzügyi tőke áramlata behatol egy adott országba az országot teljes mértékben rabságba tudja dönteni. Mert a pénz csak mint spirituális eszközként szerepel az ország gazdasági müködésében de részvétele csak profit érdekeltségü. Magyarországot a nyugati pénzügyitőke tulterhelte pénzügyi államadóságal és ezért elvesztette önrendelkezés jogát és igy függővé tette az ország fejlődését és az ország nép jóléttét.De ez a pénz funkciója ha behatol egy országban az azt jelenti hogy elfoglalta az országot.Van e megoldás a nyugati tipusu pénzügyi nagytőke diktaturája ellen? Igen van de magyarország népénak számára a kormányzati hatalom  még akkor sem tenné lehetővé  ha annyi pénzel rendelkezne mint a Tiszában a viz.Ugyan azt a terrort alkalmazná mint a megtermelt társadalmi javak felosztásával. És mivel demokráciáról nem beszélhetünk nyiltan beszélhetünk a magyarnép rabságáról.

Folytatás:a pénz dolgoztat:a pénz funkciójának dimenzionális pénzügyi stratégiája a nyugati pénzügyi tőke manipulácioja ellen:és a demokrácia alapköveinek biztonsága.
                                                               Angyalfiu666www.angyalfiu666.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!